solidaritat

Dimecres 25M 2015. Concentració solidària Hospital de Bellvitge

El dimecres 25 de març de 2015 la solidaritat amb els nostres compes es trasllada a l’Hospital de Bellvitge. Concentració de rebuig amb la sentència condemnatòria a les 13:30 a la porta de l’Hospital. Perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes!! #3anysXprotestar CAys0EDWcAIBYDB

Gràcies per obligar-nos a ocupar el banc dels acusats

[CAT/CAST]

Gràcies per obligar-nos a ocupar el banc dels acusats

Primeres impressions de les encausades en el Cas Parlament després de diversos dies de circ

Només ens falta la darrera sessió del judici que ens està regirant realment la vida des de fa diversos mesos. El dia cinc de maig acaba la posada en escena de l’espectacle, ridícul i cínic, contra la dignitat de la protesta… popularment conegut com “Judici pel setge al Parlament”. I jugarà una estona més amb les nostres energies perquè quedarà vist per sentència.

Però ara sí, de moment, podem donar les gràcies a aquesta colla de pocavergonyes.

Gràcies perquè la vivència dels 19 encausats s’està convertint en una experiència. Perquè malgrat el nostre nus a l’estómac irrebatible, i el dels nostres familiars i amigues, els dies a Madrid -envoltats per la desolació de la seva Audiència Nacional- ens han omplert de futures batalletes per als nostres néts.

Gràcies perquè ens han col·locat en la tessitura d’haver de demostrar-los i demostrar-nos una vegada més que el poder de la solidaritat i de la cura és tremendament més infal·lible, i per descomptat decent, que el poder del seu diner, volàtil i interessat.

El suport mutu que ha nascut per tots els racons -des de les abraçades a la sortida del judici fins les interminables hores d’assemblea, des del diner aconseguit gota a gota fins les manifestacions i reunions a tot l’Estat- ens està enfortint una barbaritat, i fins i tot afirmem que no només a nosaltres.

Aquesta adversitat s’afronta amb temperància per la infranquejable unió que estem generant.

Gràcies perquè ens han donat l’oportunitat d’ensenyar-los que els nostres defensors legals, les nostres advocades, són molt més espavilades, astuts i serioses que els seus advocats i fiscals, lacais sense somriures. Una vegada més, observem que la potència de la integritat política, de la ètica i la crítica, fueteja el sentit monetari i merament professional. Treballar en l’antagonisme alegra la cara; treballar per l’Estat -o per Manos Limpias- els converteix en homes grisos.

I, per últim, gràcies perquè ens han invitat -a la força- a conèixer les entranyes del tribunal d’excepció per excel·lència: l’Audiència Nacional. Ara ja sabem que l’Estat s’embolica amb togues i llagoteria, protocols, cerimònies, trons i autoritats pel seu buit interior.

I ens ha resultat curiós que tot i tenint totes les vostres canonades ben engreixades, encara existeixin clavegueres. Si ens imposeu l’immaculat cabdillatge de la llei armat amb l’exquisitat dels cossos policials de l’Estat, com goseu descobrir-nos que existeixen fitxers il·legals que estudien amb obscuritat els moviments socials? Quina necessitat teniu, tot i comptar amb els vostres sagrats vots electorals, de cometre irregularitats tals com detencions il·legals, vídeos sense autories o fotografies obtingudes amb interessos espuris?

Gràcies per representar-nos la tragicomèdia de les traduccions i interpretacions del català, perquè ara ja ens ha quedat clar el menyspreu absolut cap a les llengües dels pobles del vostre regne, així com el perjudici que comporta utilitzar-les.

Han de decorar els seus discursos perquè les seves paraules menteixen. Han de construir edificis imperials perquè no coneixen la llar, l’escalfor. Han hagut de sotmetre (acusant-nos de no se què) a tants companys amb idees honestes durant desenes d’anys -com avui a nosaltres- perquè ells no pensen, obeeixen. Acaten les ordenances dels Grans Negocis, veneren l’existència mateixa d’un Estat que es perpetua en la insipidesa més grollera.

I estiguem atents perquè això no acaba aquí. No perquè quedin dies de judicis o sentències i recursos… sinó perquè després de viure aquesta experiència és impossible deixar de lluitar.

 

Encausades d’ “Aturem el parlament 15J 2011”

*** *** ***

[CASTELLANO]

Gracias por obligarnos a ocupar el banquillo de los acusados

Primeras impresiones de las encausadas en el Caso Parlament tras varios días de circo

Sólo nos falta la última sesión del juicio que nos está revolviendo realmente la vida desde hace varios meses. El día cinco de mayo termina la puesta en escena del espectáculo, ridículo y cínico, contra la dignidad de la protesta… popularmente conocido como “Juicio por el asedio al Parlament”. Y jugará un rato más con nuestras energías porque será visto para sentencia.

Pero ahora sí, de momento, podemos darles las gracias a esta panda de sinvergüenzas.

Gracias porque la vivencia de los 19 encausados se está convirtiendo en una experiencia. Porque a pesar de nuestro nudo en el estómago irrebatible, y el de nuestros familiares y amigas, los días en Madrid -rodeadas por la desolación de su Audiencia Nacional- nos han colmado de futuras batallitas para nuestros nietos.

Gracias porque nos han colocado en la tesitura de tener que demostrarles y demostrarnos una vez más que el poder de la solidaridad y del cuidado es tremendamente más infalible, y por supuesto decente, que el poder de su dinero, volátil e interesado.

El apoyo mutuo que ha nacido en todos los rincones -desde los abrazos a la salida del juicio hasta las interminables horas de asamblea, desde el dinero conseguido gota a gota hasta las manifestaciones y reuniones en todo el estado- nos está fortaleciendo una barbaridad, e incluso afirmamos que no solo a nosotras.

Esta adversidad se afronta con templanza por la infranqueable unión que estamos generando.

Gracias porque nos han dado la oportunidad de enseñarles que nuestros defensores legales, nuestras abogadas, son muchísimo más avispadas, astutos y serias que sus abogados y fiscales, lacayos sin sonrisas. Una vez más observamos que la potencia de la integridad política, de la ética y la crítica, vapulea al sentido monetario y meramente profesional. Trabajar en el antagonismo alegra la cara; trabajar para el Estado –o para Manos Limpias- les convierte en hombres grises.

Y, por último, gracias porque nos han invitado –a la fuerza- a conocer las entrañas del tribunal de excepción por excelencia: la Audiencia Nacional. Ahora ya sabemos que el Estado se envuelve en togas y lisonjas, protocolos, ceremonias, tronos y autoridades por su vacío interior.

Y nos ha resultado curioso que aun teniendo todas vuestras tuberías bien engrasadas, todavía existan cloacas. Si nos imponéis el inmaculado caudillaje de la ley armado con la exquisitez de los cuerpos policiales del Estado, ¿cómo osáis en descubrirnos que existen ficheros ilegales que estudian con oscuridad a los movimientos sociales? ¿Qué necesidad tenéis, aun contando con vuestros sagrados votos electorales, de cometer irregularidades tales como detenciones ilegales, vídeos sin autorías o fotografías obtenidas con intereses espurios?

Gracias por representarnos la tragicomedia de las traducciones e interpretaciones del catalán, puesto que ahora ya nos ha quedado claro el desprecio absoluto ante las lenguas de los pueblos de vuestro reino, así como el perjuicio que conlleva usarlas.

Deben decorar sus discursos porque sus palabras mienten. Deben construir edificios imperiales porque no conocen el hogar, el calor. Han debido someter (acusándoles de nosequé) a tantos compañeros con ideas honestas durante decenas de años –como hoy a nosotras- porque ellos no piensan, obedecen. Acatan las ordenanzas de los Grandes Negocios, veneran la existencia misma de un Estado que se perpetúa en la insipidez más grosera.

Y estemos atentos porque esto no acaba aquí. No porque queden días de juicios o sentencias y recursos… sino porque después de vivir esta experiencia es imposible dejar de luchar.

 

Encausadas de el “Aturem el Parlament 15J 2011”

Carta d’agraïment de les encausades

[CAT/CAST]

Aquestes línies sorgeixen de la necessitat de tornar alguna cosa de totes les que ens heu donat durant aquests dies, mesos i anys que ja dura el cas repressiu. Sorgeixen just després de tornar de madrid, de la primera tanda de dies del judici, i, arribades a casa, tenir la sensació que entre totes ens heu fet passar uns bons dies.
     

       A les que heu estat a l’audiència amb nosaltres fent que sembléssim una mani cada cop que ens portàveu i ens recollíeu d’allà; a les que us heu quedat a barna i ens heu escrit i ens heu trucat per a dir-nos que esteu amb nosaltres, i a les que no ho heu fet per a no atabalar-nos; a les que heu cridat a les portes de l’audiència provincial de barcelona per a que els polítics no poguessin declarar tranquils; a les que heu anat a les assemblees de suport; a les que ens heu cuinat, ens heu acollit a casa vostra i heu organitzat xerrades a madrid; a les que us heu deixat els dits fent cròniques de cada dia del judici; a les que munteu actes o xerrades per a parlar del tema; a les que ens deixeu cotxes per a anar a madrid; a les que heu muntat el goteo i a les que esteu posant pasta per a pagar els gastos de tot això; a les que difoneu el que està passant de les més diverses maneres, incolent el preciòs rap; a les que en el vostre dia a dia curreu entorn de com afrontar la repressió i ens transmeteu les vostres eines i aprenentatges; a les que parleu del nostre cas als mitjans lliures; a les que ens acotxeu quan ens veieu en moments difícils;  a les que heu escrit comunicats en suport; a les que ens acompanyeu dia a dia; a les que heu vingut a la mani; i a totes les que ens deixem en aquestes frases…
     Gràcies. Però no unes gràcies de “merci per estar-nos ajudant”. No. Us volem donar les gràcies per entendre la solidaritat així. Gràcies per no deixar-nos soles davant d’aquest atac i per sentir que l’atac era contra totes, i entre totes és la resposta.
    Entendre i compartir la lluita així és un plaer. I amb vosaltres a prop, tot aquest procés, al contrari del que volen, ens està fent més fortes.
Continuem lluitant!!!

     Per últim les ganes de recordar i saludar, en aquests moments en que el nostre cas té molta visibilitat, a altres companyes que estan també a la espera de judicis, com les encausades per la vaga general del 29m, les 5 anarquistes detingudes el passat novembre a Barcelona, les detingudes a madrid arran de les manis del 22m, les 5 anarquistes detingudes a Sabadell la passada primavera, els bastoners solidaris de la Vila de Gràcia, a tota la gent gallega i basca que és jutjada a l’audiència nacional, i a tantes altres persones que viuen processos repressius. Ànims!!! Les nostres vides sempre valdran més la pena que les seves!

Encausades d’ “Aturem el parlament 15J 2011”

*** *** ***

[CASTELLANO]

Carta de Agradecimiento de las encausadas:

Estas líneas surgen de la necesidad de devolver algo de todo lo que nos habéis estado dando durante estos días, meses y años que ya dura el caso represivo. Surgen justo después de volver de madrid, de la primera tanda de días de juicio, y de, llegadas a casa,  tener la sensación que entre todas nos habéis hecho pasar unos días agradables.
     

       A las que habéis estado en la audiencia con nosotras haciendo que pareciésemos una mani cada vez que nos llevabais y nos recogíais de allí; a las que os habéis quedado en barna y nos habéis escrito y llamado para decirnos que estáis con nosotras, y a las que no lo habéis hecho para no molestarnos; a las que habéis gritado en las puertas de la audiencia provincial de barcelona para que los políticos no declarasen tranquilos; a las que habéis ido a las asambleas de apoyo; a las que nos habéis cocinado, nos habéis acogido en vuestras casas y organizado charlas en madrid; a las que os habéis dejado los dedos haciendo crónicas cada día de juicio; a las que montáis actos y charlas para hablar del tema; a las que nos dejáis coches para ir a madrid;  las que habéis montado el goteo y las que estáis poniendo pasta para pagar los gastos de todo esto; a las que difundís lo que está pasando de las más diversas maneras, incluyendo el precioso rap; a las que en vuestro día a día curráis entorno a cómo afrontar la represión y nos transmitís vuestras herramientas y aprendizajes; a las que habláis de nuestro caso en los medios libres; a las que nos dais cariño cuando nos veis en momentos difíciles; a las que habéis escrito comunicados de apoyo; a las que nos acompañáis día a día; a las que habéis venido a la mani; y a todas las que nos dejamos en estas frases….


     Gracias. Pero no un gracias de “gracias por ayudarnos”. No. Os queremos dar las gracias por entender así la solidaridad. Gracias por no dejarnos solas delante de este ataque y por sentir que el ataque era contra todas, y entre todas se da la respuesta.
    Entender y compartir la lucha así es un placer. Y con vosotras cerca, todo este proceso, al contrario de lo que ellos quieren, nos está haciendo más fuertes. Continuaremos luchando!!!.

     Por último, ganas de recordar y saludar en estos momentos en los que nuestro caso tiene mucha visibilidad, a otras compañeras que también están a la espera de juicios, como las encausadas por la huelga general del 29M, las cinco anarquistas detenidas el pasado noviembre en barcelona, las detenidas en madrid a raíz de la mani del 22M, las cinco anarquistas detenidas en sabadell la pasada primavera, los bastoneros solidarios de la Vila de Gràcia, a toda la gente gallega y vasca que es juzgada en la audiencia naional y a tantas otras personas que viven procesos represivos.  Ànimos!!! Nuestras vidas siempre valdrán más la pena que las suyas!!!!

Encausadas de el “Aturem el Parlament 15J 2011”

xerrada a l’Ateneu Popular de l’Eixample

Dissabte 12 d’abril a les 19h, a l’Ateneu Popular de l’Eixample*: 
 
xerrada sobre el cas + kafeta amb tapes i begudes
 
part dels beneficis seran per fer front a les despeses que està generant el judici a l’Audiència Nacional
adreça: Passatge Conradí nº3, <M> Sagrada Família
.
*Com moltes ja sabeu, l’Ateneu Popular de l’Eixample es troba, ara mateix, en perill de desallotjament. Trobareu més informació al seu blog.
kafeta ateneu eixample

Concert solidari 26 d’abril a Can Batlló

El 26 d’Abril a les 21h, amb la complicitat del Bloc Onze de Can Batlló, tocaran a l’auditori els groups Za!, Los Radioformula, Sot i Sr. Galleta Pinchadiscos.

El preu de l’entrada al concert és de 6 euros i tots els beneficis aniran per a l’assemblea d’encausades.

– El recinte de Can Batlló està a Sants, a la barriada de La Bordeta. Te  2 accesos a banda i banda: c/ Constitució 19, cantonada c/Mossèn Amadeu Oller o pel c/Parcerisa 17, cantonada c/Quetzal. Situat al costat de la Plaça Cerdà i la Rambla de Badal.

cartel_26A_72dpi ok

 

+ info sobre els grups:

ZA!

Los Radioformula

Sot

Sr. Galleta

“(…) Els grups implicats en el concert -i als quals des d’aquí agraïm i aplaudim efusivament- són els ZA!, que segueixen  presentant Wanananai (publicat l’any passat per Gandula),Joan Colomo reiventa la Radiofórmula, poc abans de presentar el seu nou disc a la Sala gran de l’Apolo i SOT la nova banda de Marc Balfagón, Miquel Cabal i Nacho Maure. Tancarà la nit als plats un dels instigadors de tot plegat, Sr Galleta Pinchadiscos. Grups i (bona) música a banda, és una magnífica oportunitat per ajudar a la campanya -l’entrada val 6 euros- i donar suport als i les activistes encausades. D’obligada assistència.” 

Extret de la ressenya sobre el concert de la web “Gent Normal”. Per llegir-la sencera pots anar aquí.

Concentració en suport a Bizkaia

Ens ha arribat aquest escrit sobre la concentració que es va dur a terme a Bizkaia el passat 29 de març:

“El m15m de Bizkaia, tal y como anuncio en sus diferentes redes sociales y en su página web, realizó este 29 de marzo a las 12 en la plaza Arriaga una concentración en apoyo a las encausadas entorno a los juicios farsa que se van a celebrar en Madrid y que tiene en el banquillo a 20 miembros del 15m de Barcelona y del 15m de Jerez. La protesta contó con un total de 22 personas y duró entorno a 45 minutos donde la policía hizo acto de presencia pasando con coches patrulla en más de una ocasión cerca de la concentración. Durante la protesta se cantaron diversos lemas por megafonía y, para finalizar, un compañero del m15m de Bizkaia dijo unas palabras contra las políticas del gobierno de Catalunya y mostró toda la solidaridad con las encausadas que comenzarán a ser juzgadas el 31 de marzo. Con aplausos y al grito de Jo ta ke irabazi arte! finalizó la protesta.

NOTA: EL M15M Bizkaia, mediante este escrito quiere denunciar y rechazar la actuación policial ocurrida en la tarde del 29 de marzo tanto en Madrid como en Barcelona ya que con los sucesos se ve claramente el teatro policial al cual fue sometido el pueblo en la tarde del 29 de marzo del 2014″

f2

f4